Comercialització

d’Actius

TECTON ofereix un servei de Comercialització d’actius que connecta oferta i demanda en operacions d’inversió. Per una part disposa d’una important i atractiva cartera de productes en sectors com els residencials, hotelers, oficines, comercials, industrials, pàrquings, etc i per una altra part està en contacte permanent amb potents grups inversors cap els que canalitza els diferents actius immobiliaris.

{

Connectem oferta i demanda

}

TECTON recepciona els productes que li arriben, els analitza, estudia la seva viabilitat i rendibilitat i determina els objectius a aconseguir en cada operació. Paral·lelament s’obre el procés de recerca del capital necessari per afrontar l’operació a través de diferents grups d’inversió nacionals i  internacionals.


Aquests mateixos grups també transmeten a TECTON les seves demandes preferents a l’hora de canalitzar les inversions. A partir d’aquí es relaciona oferta i demanda i s’ofereix al client el millor producte que s’ajusti a les seves necessitats, orientant convenientment les seves prioritats. 


TECTON compta amb un grup d’empreses col·laboradores i professionals de prestigi expertes en temes d’anàlisis d’inversions immobiliàries. A més, posa a disposició dels seus clients l’estructura complementaria per projectar, construir, rehabilitar, fer auditories energètiques i mantenir els immobles gestionats des de la Comercialitzadora d’actius.