Energia

Un altre dels camps en els que TECTON desenvolupa la seva activitat és el de l’eficiència energètica. En un moment en que el preu de l’energia està produint importants alteracions en el seu cost, es fa necessari poder comptar amb un assessorament adequat que permeti reduir al màxim la despesa elèctrica. És per això que TECTON posa a disposició dels seus clients una gran oferta de productes d’il·luminació amb tecnologia led, tant en el sector públic com en el privat, aconseguint importants estalvis energètics que poden arribar al 80%, especialment en vies públiques, centres comercials, hotels, indústria, oficines, centres esportius i educatius, comunitats de propietaris, etc. 

{

Compromesos amb l’estalvi energètic

}

Prèviament es fa una auditoria energètica global, il·luminació i maquinaria industrial si és el cas,  que permet prendre decisions amb dades objectives i contrastades. També es facilita l’accés a interessants sistemes de finançament integrats a  l’estalvi produït. 


A més, per grans consums, oferim la possibilitat de compra d’energia a traves d’operadores privades, aconseguint una important reducció econòmica en relació a la facturació actual i previ estudi tècnic, una reducció dels factors de potència que en aquests moment graven enormement els costos fixes de la facturació.