Manteniments

TECTON ofereix manteniments integrals d’edificis d’habitatges, hotels, apartaments, residencies, centres comercials, oficines, comunitats de propietaris, centres esportius, culturals i educatius, etc. Un servei ràpid, eficient i professional que soluciona qualsevol problema amb immediatesa. 

{

Millora constant del servei}

L’empresa compta amb un equip humà i tècnic altament qualificat. Ofereix un tracte personalitzat i pressupostos i calendaris ajustats a les necessitats del client, així com  assessorament professional multidisciplinari.


La seva activitat principal  està centrada en les reformes, restauració i rehabilitació integral d’edificis i habitatges, restauració i neteja de façanes, impermeabilització de cobertes i terrasses, tractament d’humitats, diagnosi i tractament de patologies, reformes, paviments, rehabilitacions energètiques, etc. Compta també amb un important grup d’empreses col·laboradores que donen resposta a qualsevol necessitat de l’edifici en diferents sectors, aportant solucions integrals.


A part, disposa d’un servei d’auditoria per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis i la racionalització del consum. També tramita la ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis).


Ofereix condicions molt avantatjoses per contractes anuals o plurianuals.