Política d'empresa

TECTON té com un dels seus principis el respecte a les persones i els compromisos adquirits en la seva política d’empresa, fonamentats en la professionalitat dels seus empleats i el tracte personalitzat i de qualitat cap els seus clients i l’empatia vers les empreses col·laboradores. 


El màxim objectiu de la companyia és mantenir una relació de confiança amb el client sustentada per la qualitat del servei, la responsabilitat i la solvència personal i professional. Busquem en tot moment la confortabilitat del client en les seves operacions i la proximitat en el tracte.

En conseqüència adquirim públicament els següents compromisos:

Clients

- Posar en valor els projectes dels nostre clients.

- Posar l’estructura de TECTON al servei del client, assessorant-lo en tot moment.

- Oferir un tracte de confiança, professional i personalitzat.

- Buscar constantment la satisfacció del client.

- Garantir els nostres productes i serveis.

- Vetllar per una bona arquitectura, disseny i sostenibilitat en els nostres projectes.

- Cerca constant de nous objectius.

- Adaptació permanent a les noves tecnologies.

- Saber interpretar els desitjos dels nostres clients. 

- Reinvertir en les nostres empreses. 

- Tenir un tracte proper i respectuós amb proveïdors i industrials.

- Complir amb les condicions contractuals establertes.

- Analitzar nous materials i millorar constantment els processos constructius.

Recursos humans

- Fomentar el treball en equip.

- Donar formació continuada als nostres equips.

- Treballar amb un equip de professionals formats tècnicament, il·lusionats i motivats.

- Mantenir constantment l’esperit de grup.

- Apassionar-nos per nous reptes.

- Generar nous llocs de treball.