Responsabilitat corporativa

TECTON vetlla constantment per oferir accions que donin resposta a les demandes socials en el camp de la responsabilitat corporativa. Volem donar valor afegit als nostres serveis i implicar-nos en la millora de tots aquells aspectes  que contribueixin a preservar l’entorn, l’eficiència energètica, la natura, el medi ambient, la qualitat, la seguretat i els respecte a les persones i les empreses.

TECTON adquireix públicament els següents compromisos:

Qualitat

- Assessorar als nostres clients en la presa de decisions, amb un tracte professional i personalitzat.

- Complir fidelment el compromisos contractuals amb el client. 

- Evitar retards en el lliurament dels treballs i tenir cura del compliment del pressupost.

- Implantar condicions que donin seguretat i satisfacció als treballadors.

- Establir auditories de final d’obra per tal d’avaluar al qualitat i compliment del projecte. 

- Posar la nostra experiència al servei de la millora del producte.

- Optimitzar els recursos tècnics i econòmics dels nostres projectes.

- Millorar contínuament la qualitat del servei.

- Adaptar les noves tecnologies als nostres sistemes productius.

- Oferir qualitat, servei i correcta relació econòmica.

- Compromís amb l’excel·lència empresarial.

- Millora contínua de les nostres empreses en benefici d’una millor oferta.

- Col·laborar amb empreses i administracions.

Medi ambient

- Ser respectuosos amb el medi ambient.

- Incloure en els nostres projectes sistemes d’eficiència i estalvi energètic i de sostenibilitat mediambiental.

- Complir les normatives establertes per les diferents administracions en matèria mediambiental.

- Tractar adequadament la gestió dels residus, reduint la producció i fomentant el reciclat.Seguretat i salut

- Vetllar per la formació dels treballadors en matèria de seguretat i salut. Aplicar una política preventiva.

- Complir les normatives vigents, així com la normativa interna de l’empresa, per tal de minimitzar els riscos laborals.

- Promoure accions internes de sensibilització a tota l’organització.

- Implicar a les empreses col·laboradores i subcontractades en la gestió preventiva en temes de seguretat.